Avís legal

 

Informació general

Als efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa a l’usuari que el titular del lloc web és Elecdecor S.L., B-64622095, C/ Feliu nº 30 Local, Barcelona 08041 (Espanya) i adreça electrònica info@elecdecor.com.

 

Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des del mateix i a no utilitzar els serveis o informacions contingudes a la pàgina web per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, a l’ordre públic i, en general, a un ús conforme al present avís legal. Per a l’ús de determinats serveis, l’usuari haurà de registrar-se prèviament, seleccionant l’identificador (ID o Usuari) i la contrasenya, personal i intransferible, que l’usuari es compromet a conservar i a utilitzar amb la deguda diligència, amb completa indemnitat per a Elecdecor pel que fa a l’ús que es faci d’aquesta contrasenya.

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, el propietari es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l’usuari, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, preus, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral. Així mateix es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús així com qualsevol altres condicions particulars.

 

Propietat intel·lectual i industrial

L’estructura del lloc web, el seu disseny i el codi font d’aquesta, així com els logos i marques que en ella s’inclouen són titularitat d’Elecdecor, o de tercers que hagin autoritzat el seu ús a https://elecdecor.com i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per a reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment d’Elecdecor qualsevol manipulació o alteració d’aquest lloc web.

 

Limitació de responsabilitat

Elecdecor no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’usuari. Està absolutament prohibit l’ús del lloc web o d’algun dels seus elements amb finalitats il·lícits.

Elecdecor no es responsabilitza de l’exactitud de la informació continguda en el lloc web, així com dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que puguin existir.

Els enllaços o links continguts en el present lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. Elecdecor no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer o prestar-se en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu, i que en cap cas impliquen cap relació entre https://elecdecor.com i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.